Nieuws

VOL-VCA gecertificeerd.

Voor operationeel leidinggevende. In bezit van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).
Hiermee word aangegeven dat er veilig gewerkt word en rekening gehouden met het milieu en de gezondheid van mij zelf en de medewerkers waaraan ik leiding geeft.

Waarom?
Opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft word voldaan.

Wat houdt VOL-VCA in?
De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Geaccepteerde kwalificaties
Voor VOL-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van VOL-VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

visser               visser nieuws-1